Frequenze

Frequenze

radio-antenna-red-waves-hi

PROVINCIA DI FROSINONE
103.5 - 98.3 - 101.7
(CASSINO - CASSINATE)
100.3
(CASSINO - CEPRANO)
100.5
(FROSINONE - ANAGNI)

PROVINCIA DI ROMA
100.4
(ANAGNI - ROMA SUD)

PROVINCIA DI LATINA
100.2 - 105.8
(LITORALE SUD PONTINO)

PROVINCIA DI CASERTA
101.7 - 105.8
(ALTO CASERTANO)

PROVINCIA DI ISERNIA
95.4